วันพุธ, มิถุนายน 07, 2560

3 ปี รัฐประหาร มีทหารไว้ทำไม และความตอแหลของเทคโนแครต/นักธุรกิจไทย - Thanapol Eawsakul3 ปี รัฐประหาร มีทหารไว้ทำไม และความตอแหลของเทคโนแครต/นักธุรกิจไทย

...................

จากรายงาน ของบีบีซี ไทย
สามปีรัฐประหาร: ทหารตบเท้านั่งรัฐวิสาหกิจบนสัญญาปฏิรูป
http://www.bbc.com/thai/thailand-40121632


แล้วมีคำตอบจากหัวหน้าคณะรัฐประหารว่า

“ ก็เพื่อให้เข้าไปนั่งสังเกตการณ์ ไม่ใช่ให้ไปนั่งยกมือหรือไปแสดงความเห็น ที่ผ่านมา หลายเรื่องรัฐบาลก็ได้แก้ไขปัญหาไปแล้วจากข้อมูลที่มีการรายงานกลับเข้ามา”
http://www.bbc.com/thai/thailand-40172209…

ถ้าพอมีสติหน่อยก็รู้ว่ามันไม่ตอบคำถามอะไรเลย
เพราะว่าคณะรัฐประหารตอบคำถามไม่ได้นั่นเอง

ถ้าจำกันได้ หลังรัฐประหาร 2557 สิ่งที่คณะรัฐประหารเร่งทำเป็นอับดับแรก ๆ คือ การสัญญาว่าจะมาแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ มีการตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ หรือซุปเปอร์บอร์ดรัฐวิสาหกิจ ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรัฐประหาร เป็นประธาน....

ส่วนกรรมการอื่นๆ ประกอบด้วย รองหัวหน้าและหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจของ คสช. รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นอกจากนี้ ยังมีชื่อกรรมการที่ "ดี เด่น ดัง" น่าสนใจ ได้แก่
นายบัณฑูร ล่ำซำ
นายบรรยง พงษ์พานิช
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
นายรพี สุจริตกุล
นายวิรไท สันติประภพ
และนายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
เข้ามาทำหน้าที่ซุปเปอร์บอร์ดรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะมีหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารรัฐวิสาหกิจ มีโครงสร้างคล้ายกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) มีอำนาจในการดูแลแต่งตั้งคนเข้ามาเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจให้มีความเหมาะสม พิจารณาอนุมัติการลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้มีความเชื่อมโยงกัน และไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อน และตรวจสอบโครงการต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจ ที่มีมูลค่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ก่อนการอนุมัติดำเนินการ

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/432603

ช่วงนั้นมีการโปรโมทภารกิจของ"ซุปเปอร์บอร์ด" เสียใหญ่โตว่าหลังจากนี้ รัฐวิสาหกิจไทยใหญ่โต ที่มีมูลค่าสินทรัพย์รวม 14 ล้านล้านบาท เกือบ 2 เท่า ของจีดีพี รายได้รวม 4.3 ล้านล้านบาท นั้นจะพ้นจากแนนสนธยาเสียที

เปิดภารกิจ"ซุปเปอร์บอร์ด" ยกเครื่องประสิทธิภาพ-ขจัดอำนาจการเมือง
อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/462265

แต่อย่างที่ทราบคือ 3 ปีผ่านไป คนที่อู้ฟู้ที่สุดคือทหาร เพราะ 3 ปีหลังคสช.เข้าบริหารประเทศ

• 40 รัฐวิสาหกิจ มีทหารนั่งในบอร์ด
• เกือบ 100% เพิ่มขึ้นจากก่อนปี2557
• 16 แห่ง มีทหารนั่งเป็นประธานบอร์ด
• 5 เท่า เพิ่มจากยุคพลเรือน

ส่วนร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... เพื่อจัดตั้ง "ซูเปอร์โฮลดิ้ง" ที่มีเป้าหมายช่วยปฏิรูปการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ป้องกันการล้วงลูกจากผู้มีอำนาจ ซึ่งจะนำไปสู่การตั้งคนที่เหมาะสมเข้ามาเป็นบอร์ด ถึงปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้า หลังผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี 2559

ส่วนเทคโนแครต/นักธุรกิจไทย ที่หลุดออกไปคือ นายบรรยง พงษ์พานิช ซึ่งมีเรื่องขดัแย้งกัน

https://www.matichon.co.th/news/387279

ทั้งหมดนี้น่าจะสรุปได้ว่าผ่านไป3 ปี รัฐประหาร เรามีทหารไว้ทำไม และเห็นความตอแหลของเทคโนแครต/นักธุรกิจไทย ว่าคนเหล่านี้ไม่มีน้ำยาอะไรเลย


Thanapol Eawsakul

ooo“ค่าสังเกตการณ์” การประชุมรัฐวิสาหกิจในตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น ประธานธนาคารกรุงไทยได้เบี้ยประชุมครั้งละ 1 แสนบาท และกรรมการได้ครั้งละ 5 หมื่นบาท หรือประธานกรรมการบริษัทการบินไทยได้เบี้ยประชุมครั้งละ 4.5 หมื่นบาท กรรมการได้ 3 หมื่นบาท และยังได้สิทธิตั๋วพิเศษ...