วันอังคาร, มิถุนายน 06, 2560

ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ ฟังความรอบด้าน 6-6-2017 ตอน แก้กฎหมายบัตรทอง จุดชนวนความขัดแย้ง
https://www.youtube.com/watch?v=20zZX9jQdiI

ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ ฟังความรอบด้าน 6-6-2017 ตอน แก้กฎหมายบัตรทอง จุดชนวนความขัดแย้ง

SHTV

Published on Jun 6, 2017

...(https://www.facebook.com/VoiceTVonline/posts/10156623292594848?pnref=story)

.....