วันอังคาร, มิถุนายน 06, 2560

ยิ่งแก้ ยิ่งแย่... เครือข่ายประชาชน รวมตัว จี้ยุติแก้ กม.บัตรทอง
วิเคราะห์: แก้กฎหมายบัตรทอง เปิดทางร่วมจ่าย

2 ประเด็นหลักที่กำลังเป็นข้อถกเถียง ในการแก้กฎหมายบัตรทอง ก็คือ การปรับโครงสร้างบอร์ด สปสช.ให้มีสัดส่วนหมอมากขึ้น ลดบทบาทภาคประชาชน และเพิ่มแหล่งรายได้ของงบัตรทอง เปิดทางให้ประชาชนร่วมจ่าย ทั้งสองเรื่องที่จะแก้ในกฎหมายนี้ จะส่งผลกระทบต่อสิทธิในหลักประกันสุขภาพของประชาชนหรือไม่ อย่างไร #บัตรทอง #วิเคราะห์ #NationTV

(https://www.facebook.com/cheepjonkhao/videos/892087144265877/)

...

รายงานผลปฏิบัติการกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ คัดค้านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแก้กม.หลักประกัน ที่ขาดการมีส่วนร่วม ... พร้อมขับเคลื่อนต่อทุกพท.
(https://www.facebook.com/PeopleHealthSystemsMovement/videos/1403344659785328/)

ที่มา FB