วันศุกร์, มิถุนายน 09, 2560

ทำไมประชาชนถึงมอง "หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" คือสมบัติเพียงชิ้นเดียวที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง



https://www.facebook.com/PeopleHealthSystemsMovement/videos/1406720806114380/

ทำไมประชาชนถึงมอง "หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" คือสมบัติเพียงชิ้นเดียวที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง

เราจะยอมให้สมบัติที่เป็นของประชาชน กลายไปเป็นสมบัติของรัฐราชการ กระทรวงสาธารณสุข ที่เราก็เห็นชัดเจนว่า

ที่ผ่านมา "รัฐราชการ" ไม่เคยเห็นหัวประชาชน คิดแทน ทำแทน แล้วใช้วาทกรรมว่าเราทำเพื่อประชาชน


กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ
.

เป็นเจ้าของร่วมกัน เปรียบญาติมิตรผูกพันธ์
สุขหรือทุกข์อย่างไรนั้นมาช่วยกันดูแล
ช่วยกันสร้างความหวังให้คนไทยแข็งแรง
ทั่วทุกหนทุกแห่งนั้น เรามีหลักประกัน
เป็นเจ้าของร่วมกัน #ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน
#หลักประกันถ้วนหน้า



เพลง เป็นเจ้าของร่วมกัน

ที่เครือข่ายภาคประชาชน แต่งขึ้นเพื่อสะท้อนเจตนารมณ์และความคาดหวังต่อการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพในสังคมไทย
.
จะมีการเปิดเวทีประชาพิจารณ์ร่างพ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับใหม่ ในระดับภูมิภาค

10 มิ.ย. เวทีภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา ณ โรงแรมลีการ์เดนท์ หาดใหญ่
11 มิ.ย. เวทีภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรด์วิว
17 มิ.ย. เวทีภาคอีสานที่จังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชันเซ็นเตอร์
และ 18 มิ.ย. เวทีภาคกลางที่กรุงเทพฯ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://register.nhso.go.th/publichearing/
.
หรือแสดงความคิดเห็นออนไลน์ได้ที่ http://www.lawamendment.go.th/…/…/k2/itemlist/department/268

#หลักประกันสุขภาพ #บัตรทอง

...



https://www.facebook.com/plikpomKhao/videos/2308126396080184/