วันเสาร์, มิถุนายน 17, 2560

คลิป พี่น้องอีสานยึดเวทีประชาพิจารณ์กรณีแก้ไขกฎหมายหลักประกันสุขภาพ (กฎหมายบัตรทอง)
https://www.facebook.com/664840033716256/videos/666260546907538/

ภาพจาก FB


บัตรทองของเรา

.....

รายงานจาก
เดอะอีสานเรคคอร์ด

เวทีประชาพิจารณ์บัตรทองภาคอีสานล่ม

เดอะอีสานเรคคอร์ดติดตามการจัดเวทีประชาพิจารณ์แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (กฎหมายบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค) ระดับภูมิภาคครั้งที่ 3 ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ที่ผ่านมา

นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป ประธานคณะอนุกรรมาธิการดำเนินการประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวเปิดงานใช้เวลา 20 นาที

จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ลงทะเบียนออนไลน์และผู้มาร่วมงานรวมกว่า 5 ร้อยคน แสดงความคิดเห็นความยาวคนละ 3 นาที

แต่การประชาพิจารณ์ดังกล่าวก็ถูกประท้วงโดยกลุ่มซาวอีสานซอมเบิ่งบัตรทอง สมาชิกกลุ่มหลายคนขึ้นไปบนเวทีเพื่อแสดงเจตนารมณ์คัดค้านการแก้ไขกฎหมาย 30 บาทรักษาทุกโรค ส่งผลให้เวทีประชาพิจารณ์ต้องยุติลงโดยปริยาย

เดอะอีสานเรคคอร์ดนำเสนอบรรยากาศเวทีประชาพิจารณ์ในเบื้องต้น ก่อนจะนำเสนอข่าวทั้งหมดในโอกาสถัดไป