วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 03, 2560

"ไอลอว์"ประเมินแผนปฎิรูป"สปท."พาประเทศ"ลงคลอง" ถาม..คุ้มหรือไม่?
https://www.youtube.com/watch?v=uPWe122dAlw

"ไอลอว์"ประเมินแผนปฎิรูป"สปท."พาประเทศ"ลงคลอง"ถาม..คุ้มหรือไม่?


jom voice

Published on Aug 2, 2017

นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเตอร์เนตกฎหมายเพื่อประชาชน หรือ ไอลอว์ ให้สัมภาษณ์ Thais Voice ประเมินแผนการปฎิรูปประเทศของ สภาการปฎิรูปประเทศ หรือ สปท.ที่ส่งมอบให้รัฐบาลเมื่อ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมาว่า ไอลอว์ใช้เวลา 2 เดือนในการอ่านรายงานแผนการปฎิรูปประเทศของ สปท.จำนวน 131 รายงาน สะกัดออกมาเป็น 1,324 เรื่อง ในจำนวนนี้ที่ปฎิบัติได้จริงมีเพียง 200 เรื่อง ที่เหลือเป็นนามธรรมส่วนใหญ่ และดูจะลอกงานมาจาก สภาการปฎิรูปแห่งชาติ หรือ สปช.มากกว่า และไม่มีข้อเสนอที่จะปฎิรูปในเชิงโครงสร้างสำคัญๆ ที่เป็นปัญหา แต่เป็นแนวคิดแก้ปัญหาเล็ก ๆน้อย ๆ แบบรูปหน้าปะจมูก เน้นรวมศูนย์อำนาจในส่วนกลาง และให้ความสำคัญกับราชการมากกว่าที่จะเปิดพื้นที่ให้กับประชาชน จึงสรุปได้ว่าแผนหรือแนวคิดการปฎิรูปประเทศของ สปท.เป็นการนำประเทศลงคลองมากกว่า ส่วนจะคุ้มกับงบประมาณจำนวนพันกว่าล้านที่เสียไปหรือไม่ สังคมต้องตัดสินกันเอง