วันอาทิตย์, สิงหาคม 06, 2560

ตรรกะห่าเหว...

เลือกเอา
Pick one...
...

ที่มา FB

Pavin Chachavalpongpun


ไม่ชอบพิธีกรรม ก็ไม่ต้องเข้ามาเรียนจุฬา

ไม่อยากรับปริญญา ก็นอนอยู่บ้าน

ไม่ชอบเผด็จการ ก็ไปอยู่ประเทศอื่น

ไม่รักเจ้า ก็ไปอยู่ในคุก

...อยากถามว่า นี่มันคือตรรกะห่าเหวอะไร ในสังคมที่มันต้องมีการวิจารณ์เพื่อวัฒนา?

...

อะไรคือตรรกะของการบอกว่า ไม่ชอบพิธีกรรมของจุฬา ก็ไม่ต้องสอบเข้ามา แต่ถ้าเข้ามาแล้ว ต้องทำตามพิธีกรรมนั้น... ตรรกะตะบักตะบวย

....อะไรคือความหมายของมหาวิทยาลัย? เป็น exclusive club? เป็นที่เพาะปลูกความคิดเผด็จการ? คือ ถ้ามึงรับไม่ได้กับพิธีกรรม ก็ไม่ต้องมาเป็นนักศึกษาที่นี่ นี่แหละครับ ความคิดเผด็จการ ซึ่งเป็นลักษณะที่ตรงข้ามของความเป็นมหาวิทยาลัยที่ควรจะเป็นสถานที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

...พิธีกรรมสร้างขึ้นโดยมนุษย์ สร้างได้ก็ล้มได้ ถ้ามันขัดต่อการดำเนินชีวิตแบบใหม่ ขัดต่ออารยะ ประชาธิปไตย และความก้าวหน้าในทางปัญญา สมัยก่อนมีวิธีการลงโทษคนแบบป่าเถื่อน ตอกเล็บ ใส่ตะกร้อให้ช้างเตะ เรายกเลิกเพราะอะไร ลองคิดดู
...ไอ้การบอกว่า ไม่ชอบพิธีกรรมก็ไม่ต้องมาเข้าเรียน มันก็คือการบอกว่า ไม่รักเมืองไทย ก็ออกไปอยู่ที่อื่น ทุกคนเป็นเจ้าของประเทศ ไม่มีใครมีสิทธิไล่ใคร ประชาชนเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัย ย่อมมีสิทธิเสนอแนะ ผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงตามที่มันควรจะเป็น
...